Płyty

Płyty dwuwarstwowe trudnościeralne H – 40

HRDTPaksonm0003

Trudnościeralne i odporne na udar płyty wykonywane w technologii odlewów dwuwarstwowych są stosowane w kopalniach rud, żwirów, węgla, kamieniołomach i zakładach przerabiających surowce mineralne oraz cementowniach, zakładach materiałów ogniotrwałych.

Płyty są produkowane w wielu wymiarach, z których przedstawiono tylko pewien wybór. Na życzenie klienta wykonujemy płyty o wymiarach dostosowanych do poszczególnych urządzeń.

Stosowane są róż ne rodzaje mocowań płyt.

  1. Spawanie do konstrukcji – dzięki temu, że płyta nośna jest wykonana ze spawalnego staliwa płyty można spawać do podłoża wzdłuż boków lub w przypadku wykonania płyt z otworami stosując spoiny otworowe.
  2. Mocowanie śrubami – z wykorzystaniem otworów przelotowych lub z wykorzystaniem trzpieni gwintowanych zatopionych w warstwie staliwa.
  3. Mocowanie przy pomocy uchwytów specjalnych zatopionych w warstwie nośnej lub mocujących płyty do konstrukcji.
  4. Grubość warstwy nośnej i warstwy roboczej. Grubość warstwy nośnej i warstwy roboczej. zależy od gabarytów pyty. Im większa powierzchnia płyty tym warstwa nośna musi być grubsza. Maksymalna grubość warstwy roboczej wykonanej z żeliwa wynosi ok. 150mm.

Zaleca się stosowanie takich rodzajów mocowań, które pozwolą na zachowanie gładkiej powierzchni płyty, co ma wpływ na żywotność wyłożenia.

Tabela wymiarów i ciężarów płyt dwuwarstwowych trudnościeralnych H – 40

 

Symbol Długość L Szerokość S Żeliwo/staliwo

H1/H2

Ciężar kG
 H – 40A  300  150  20/15  12,4
  H – 40B  300  200  20/15  16,5
  H – 40C  300  300  20/15  24,7
  H – 40D  400  300  20/15  33
  H – 40E  400  400  20/20  50,2
  H – 40G  500  400  20/20  62,8
  H – 40J  500  500  20/20  78,5
  H – 40K  600  500 20/20  94,2
  H – 40L  600  600  20/20  113,0
  H – 40M  700  600  20/20  132,0
  H – 40P  800  700  20/20  175,9

 

Płyty mogą mieć kształt dowolnych figur płaskich (prostokątów, kwadratów, trapezów, rombów, trójkątów, wieloboków foremnych i nieforemnych, kół, elips itd.). System mocowania; średnice i kształt oraz rozstawienie otworów pod śruby są dobierane wg. zaleceń klienta. Również dobór śrub lub uchwytów odbywa się w porozumieniu z klientem.