Technologia

Wykonuje odlewy metodą tradycyjną w piasku lub mułku, jak również z mas samoutwardzalnych oraz utwardzanych dwutlenkiem węgla.

 

technologia1technologia2

 

Rdzenie do form wykonujemy:

  • z mas olejowych
  • z mas żywicznych utwardzanych CO2
  • z mas na szkle wodnym utwardzane CO2
  • z mas samoutwardzalnych furanowych

 

 technologia3 technologia4

 

Produkcja metalu odbywa się w pięciu piecach indukcyjnych:

  • Trzy piece indukcyjne o pojemności 350 kg
  • Piec indukcyjny o pojemności 500 kg
  • Piec indukcyjny o pojemności 60 kg

 

technologia5 technologia6

 

Wysoka jakość odlewów jest uzyskiwana między innymi dzięki badaniom składu chemicznego przy użyciu spektrometru WAS Foundry Master oraz bardzo dokładnej obróbce cieplnej przeprowadzanej w piecach z komputerową regulacją temperatury.

 

Produkowane metale obrabiamy cieplnie w trzech piecach:

  • Pierwszy o pojemności 1500 kg, osiągający temperaturę 1150oC
  • Drugi o pojemności 2000 kg, osiągający temperaturę 1100oC
  • Trzeci o pojemności 2500 kg, osiągający temperaturę 1150oC

     

technologia7 technologia8

 

Wykorzystując piece wyżarzamy odprężająco i zmiękczająco, normalizujemy, przesycamy, odpuszczamy i hartujemy produkowane odlewy.

Odlewy wykonujemy według rysunków technicznych lub wzorów, oferując jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego w drewnie i żywicy.