Kontakt

Hardtop Centrum Odlewnictwa Sp. z o.o.

32-250 Charsznica, ul. Żarnowiecka 11B

 

biuro@hardtop.pl

 

NIP 659-149-65-84 REGON 120312821

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000277682

 

BIURO

tel. 48/41 383 69 50