O nas

HARDTOP Centrum Odlewnictwa Sp. z o.o. dysponuje wiedzą, zdolnościami produkcyjnymi oraz doświadczeniem, które pozwalają na profesjonalną realizację szerokiego asortymentu produkcyjnego.

Istniejemy na rynku 30 lat ciągle zwiększając swoje możliwości produkcyjne, wdrażając nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.

Produkujemy odlewy żeliwne i staliwne, w szczególności odlewy znajdujące zastosowanie w przemyśle energetycznym, maszynowym, wydobywczym, kolejowym, surowców skalnych

i cementowo-wapienniczym.

Oprócz produkcji odlewów oferujemy:

  • wytwarzanie i adaptację modeli drewnianych
  • obróbkę cieplną odlewów : odprężanie, normalizacja, ulepszanie cieplne, przesycanie
  • obróbkę mechaniczną odlewów
  • badania laboratoryjne: składu chemicznego, jakościowe, wytrzymałościowe
  • usługi w zakresie specjalistycznych badań nieniszczących (NDT): magnetyczne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe, rentgenowskie.

Nasza jakość i niezawodność  to suma wieloletniej pracy, kwalifikacji i technologii.

Angażujemy się w przyszłościowe prace badawczo-rozwojowe, dzięki czemu możemy kompleksowo odpowiadać

na wymagania naszych Klientów teraz i w przyszłości.