Odlewy warstwowe

 

 

ODLEWY WARSTWOWE

Nasza firma wykonuje odlewy warstwowe, które charakteryzują się znacznie większą od tradycyjnie stosowanych odlewów trwałością (odpornością na ścieranie, zginanie, uderzenia itp.). Odlewy warstwowe wykonuje się z dwóch różnych stopów odlewniczych, najczęściej o bardzo różnych własnościach (staliwo stopowe + żeliwo chromowe ), zalewanych kolejno do jednej formy odlewniczej. W ten sposób otrzymuje się odlew, którego części wykazują całkiem odmienne właściwości.
Zasadę wykonywania odlewu warstwowego pokazano na przykładzie odlewu młotka kruszarki klinkieru.

Schemat odlewu dwuwarstwowego młotka kruszarki klinkieru.

1(2)

Część młotka służąca do zamocowania, często poddawana obróbce mechanicznej, jest odlewana ze staliwa stopowego. Ta część odlewu wykazuje dużą wytrzymałość i udarność. Część robocza młotka jest odlewana z żeliwa chromowego o dużej twardości ( około 60 HRC ) i odporności na ścieranie. Ponieważ część ta jest bardzo twarda może być obrabiana mechanicznie jedynie przez szlifowanie. Obydwie warstwy odlewanych metali są ściśle połączone, co potwierdziły specjalistyczne badania.
Wyniki analizy kosztów wykonania i użytkowania odlewów warstwowych, które zastąpiły dotychczas stosowane odlewy wykazały, że dzięki znacznie większej trwałości, zastosowanie odlewów dwuwarstwowych przynosi duże korzyści ekonomiczne dla ich użytkowników.
Odlewy warstwowe  znajdują  zastosowanie w przemyśle cementowym,  budownictwie, energetyce, jako części nowoczesnych maszyn pracujące w bardzo ciężkich warunkach.

Podstawowy asortyment produkowanych odlewów warstwowych:
■ odlewy młotków do kruszarek klinkieru, węgla, kamieni, surowca do produkcji cementu oraz innych materiałów.
■ odlewy płyt wykładzinowych.

 

ZALETY ODLEWÓW DWUWARSTWOWYCH:

zwiększona żywotność

lepsze wykorzystanie maszyny

skrócony czas przestojów

zmniejszone koszty konserwacji

zwiększona wydajność

dodatkowy zysk

obniżone koszty ogólne

 

 

Analizy, rozwiązania techniczne

Porównanie żywotności Młotków Dwuwarstwowych HARDTOP oraz staliwa manganowego podczas kruszenia poszczególnych surowców

 kruszarka waga

młotka
[kg]
 materiał  wydłużenie

żywotności
w porównaniu do
staliwa
manganowego
 FLS jednowirnikowa  124 Wapienie  3 razy
Glina, tras (oddzielnie) 3 razy
 FCB dwuwirnikowa  90 Mieszanka wapienia i gliny  3 razy
 KHD dwuwirnikowa  72 Wapienie, glina (oddzielnie) 3 razy
 MIAG dwuwirnikowa  92
Glina, ruda żelaza (oddzielnie)
4-5 razy
 MIAG dwuwirnikowa  72
Glina, tras (oddzielnie)
4 razy
KHD tandem
10 Mieszanka wapienia i gliny 2,5 razy
 KHD dwuwirnikowa 72  Wapienie
4-5 razy
 KHD tandem 14  Mieszanka wapienia i gliny
2-2,5 razy
 MIAG dwuwirnikowa  94 Mieszanka wapienia i gliny 2-2,5 razy