Odlewy warstwowe

Nasza firma wykonuje odlewy warstwowe (odlewy dwuwarstwowe), które charakteryzują się znacznie większą od tradycyjnie stosowanych odlewów trwałością (odpornością na ścieranie, zginanie, uderzenia itp.). Odlewy warstwowe wykonuje się z dwóch różnych stopów odlewniczych, najczęściej o bardzo różnych własnościach (staliwo stopowe + żeliwo chromowe ), zalewanych kolejno do jednej formy odlewniczej. W ten sposób otrzymuje się odlew, którego części wykazują całkiem odmienne właściwości.

Zasadę wykonywania odlewu warstwowego pokazano na przykładzie odlewu młotka kruszarki klinkieru.

 

Schemat odlewu dwuwarstwowego młotka kruszarki klinkieru.

 

Część młotka służąca do zamocowania, często poddawana obróbce mechanicznej, jest odlewana ze staliwa stopowego. Ta część odlewu wykazuje dużą wytrzymałość i udarność. Część robocza młotka jest odlewana z żeliwa chromowego o dużej twardości ( około 60 HRC ) i odporności na ścieranie. Ponieważ część ta jest bardzo twarda może być obrabiana mechanicznie jedynie przez szlifowanie. Obydwie warstwy odlewanych metali są ściśle połączone, co potwierdziły specjalistyczne badania.

Wyniki analizy kosztów wykonania i użytkowania odlewów warstwowych, które zastąpiły dotychczas stosowane odlewy wykazały, że dzięki znacznie większej trwałości, zastosowanie odlewów dwuwarstwowych przynosi duże korzyści ekonomiczne dla ich użytkowników.

Odlewy warstwowe  znajdują  zastosowanie w przemyśle cementowym,  budownictwie, energetyce, jako części nowoczesnych maszyn pracujące w bardzo ciężkich warunkach.

Podstawowy asortyment produkowanych odlewów warstwowych:

  • odlewy młotków do kruszarek klinkieru, węgla, kamieni, surowca do produkcji   cementu oraz innych materiałów.
  • odlewy płyt wykładzinowych.
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
HARDTOP Centrum Odlewnictwa Sp. z o.o. ul.Żarnowiecka 11B, 32-250 Charsznica, tel. (41) 383 69 50