Produkujemy odlewy z następujących tworzyw:

 • staliwo węglowe,
 • staliwo stopowe,
 • staliwo Hadfielda,
 • żeliwo szare,
 • żeliwo stopowe (głównie żeliwo chromowe),
 • stopy miedzi,
 • stopy aluminium,

Nasza odlewnia wykonuje odlewy metodą tradycyjną w piasku lub mułku, jak również z mas samoutwardzalnych, oraz utwardzanych  dwutlenkiem węgla. Część odlewów wykonujemy w formach metalowych. 

Rdzenie do form wykonujemy:

 • z mas olejowych;
 • z mas żywicznych utwardzanych CO2;
 • z mas na szkle wodnym utwardzane CO2;
 • z mas samoutwardzalnych furanowych.

Topienie metalu odbywa się w czterech piecach indukcyjnych:

 • dwa piece indukcyjne o pojemności 350 kg
 • piec indukcyjny o pojemności 500 kg
 • piec indukcyjny o pojemności 60 kg

Wysoka jakość odlewów jest uzyskiwana między innymi dzięki badaniom składu chemicznego przy użyciu spektrometru firmy WAS Foundry Master oraz  bardzo dokładnej obróbce cieplnej przeprowadzanej w piecach z komputerową regulacją temperatury.

Produkowane odlewy obrabiamy cieplnie w dwóch piecach:

 • pierwszy o pojemności 1500 kg, osiągający temperaturę 1150oC
 • drugi o pojemności 2000 kg, osiągający temperaturę 1100oC

Wykorzystując piece  wyżarzamy odprężająco i zmiękczająco, normalizujemy, przesycamy, odpuszczamy i hartujemy produkowane odlewy.

Odlewy wykonujemy według rysunków technicznych lub wzorów, oferując jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego w metalu, żywicy i drewnie.

HARDTOP Centrum Odlewnictwa Sp. z o.o. ul.Żarnowiecka 11B, 32-250 Charsznica, tel. (41) 383 69 50